Advies en Ontwikkeling

Wij helpen u bij verbeteren, leren en ontwikkelen!

Wij helpen uw afdeling en medewerkers bij de transitie die zij moeten maken om de dienstverlening aan klanten te verbeteren.
De wereld verandert onophoudelijk en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen, verbeteren en leren. Even Werkt! is gespecialiseerd in burger- en publiekszaken en kent de uitdagingen waarmee gemeenten geconfronteerd worden als geen ander. Wij creëren duidelijkheid in het kluwen van externe ontwikkelingen en vertalen deze door naar de gemeentelijke organisatie en de individuele medewerkers.


Processen, kennis en vaardigheden

EvenWerkt! ondersteunt u ook op een professionele wijze bij de implementatie van de gewenste ontwikkeling. Of het nu gaat om het herijken van processen of werkwijzen of het gericht werken aan nieuwe kennis, vaardigheden, houding en gedrag van medewerkers en leidinggevenden. Zo biedt Even Werkt! trainingen en coachingstrajecten, zodat wij teams en individuele medewerkers zelf in het gewenste ontwikkeltraject kunnen begeleiden. Tot slot besteden wij graag aandacht aan het laten beklijven van alle veranderingen. Wij ondersteunen hierbij ook graag de leidinggevende en zijn/haar afdeling: ontwikkelen is immers belangrijk, maar borgen is cruciaal!

Maatwerk

Wij gaan voor maatwerk en werken daarom vanuit de gewenste identiteit van de gemeente en de lokale omgeving. Onze adviezen zijn erop gericht om uw organisatie duurzaam beter te laten functioneren en presteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

De kracht van onze aanpak

 

Werken met transitieteams

Even Werkt! werkt met transitieteams. Een transitieteam is een zorgvuldig samengesteld team dat heel wat ervaring heeft in publiekszaken en transities. Elk team wordt op maat samengesteld, volgens de wensen van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld de fase waarin de ontwikkeling van de organisatie zich bevindt, of de specifieke aandacht die op een bepaald gebied noodzakelijk is. De professionals binnen onze transitieteams zijn op elkaar ingespeeld en handelen snel, flexibel en professioneel op alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie.

 

Gerichte instrumenten

De transitieteams hebben veel kennis en ervaring in huis en maken indien gewenst gebruik van diverse instrumenten en middelen. Zo zijn zij bijvoorbeeld gespecialiseerd in het toepassen van omgevings-, kennis-, formatie- en competentiescans, om samen met de opdrachtgever tot een optimaal resultaat te komen.

Klik verder voor een uitgebreidere toelichting op deze instrumenten

Even Werkt! Academie - opleidingen in eigen huis

Transities vragen vaak om (door)ontwikkeling en kennis van de medewerkers. Even Werkt! biedt hiervoor gerichte opleidingen aan vanuit de eigen Even Werkt! Academie. De academie richt zich volledig op het opleiden en ontwikkelen van medewerkers bij publiekszaken. De academie biedt maatwerk opleidingen, in-company of regio-programma’s en individuele permanente educatie. Waar mogelijk maken we gebruik van e-learning.


Voor elke medewerker een oplossing

De wensen sluiten niet altijd aan bij de kennis van medewerkers. Even Werkt! geeft de mogelijkheid medewerkers onder te brengen in een zelfstandige pool van waaruit zij het Even Werkt! netwerk inzetten voor het vinden van duurzame oplossingen voor deelname aan het arbeidsproces. Een continu proces waarbij we intensief samenwerken met de HR- consulent.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact op.

Heeft u nood aan tijdelijke management?

Management professionals

Soms heeft u voor uw organisatie nood aan extra ondersteuning. Interim-management kan in een aantal situaties een adequate oplossing bieden. Ter overbrugging van het invullen van een vacature, bij ziekte, reorganisatie of tijdens een verandertraject. Even Werkt! helpt u om uw organisatorische vraagstukken op te lossen. Wij zetten interim-managers in die ruimschoots ervaring hebben in de publieke dienstverlening, die oog hebben voor de mens én het afgesproken resultaat.

Wij zorgen voor kwaliteitsborging door te werken met schaduwmanagers vanuit Even Werkt!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.